SZÉCHENYI TERV PLUSZ

A GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001 – A munkavállalók és vállalatok
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő
fejlesztésén keresztül című kiemelt projekt

A kedvezményezett neve:
Globe Shield  Kft.

A képzések elnevezése és célj:
– Tudásalapú gondolkodás- alapozó képzés
– Tudásalapú gondolkodás – hatékony vezetés
A gazdasági ágazatoktól független, a munkaerőpiacon
széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzése és fejlesztése a dolgozói,
munkatársi tulajdonosi és vezetői kör számára

A képzési költség támogatás összege: 63 315 000 Ft
– projektmenedzsmenti költségtámogatás: 2 638 125 Ft

A képzések részletes bemutatása:
1. Tudásalapú gondolkodás- alapozó képzés
Előadások, gyakorlatok, szituációs feladatok és csoportmunka, melynek
eredményeként a résztvevők képesek lesznek
– a beosztotti, dolgozói feladatokra a hatékony szolgáltatási és / vagy
termelésirányítási rendszerekben
– megfelelően kommunikálni és konfliktusokat kezelni
– a folyamatokkal kapcsolatos problémák megoldására
2. Tudásalapú gondolkodás- hatékony vezetés:
Előadások, gyakorlatok, szituációs feladatok és csoportmunka, melynek
eredményeként a résztvevők képesek lesznek
– a vezetői és tulajdonosi szerepek beazonosítására,
– a beosztotti, dolgozói feladatokra a hatékony szolgáltatási és / vagy
termelésirányítási rendszerekben
– megfelelően kommunikálni és konfliktusokat kezelni
– a folyamatokkal kapcsolatos problémák megoldására
– a vezetői példamutatás felismerésére és
– a tudásalapú vezető ismérveinek elsajátítására

A képzések tervezett befejezési dátuma:
Tudásalapú gondolkodás- alapozó képzés esetén 2024. október 31.
Tudásalapú gondolkodás-hatékony vezetés esetén 2024. október 31.

SZÉCHENYI TERV PLUSZ

GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül”

A kedvezményezett neve:
Globe Shield  Kft.

A képzések elnevezése és célj:
– Személyi kompetenciafejlesztés: célja, hogy a képzésben résztvevők fejlesszék személyes kompetenciáikat.
– Kommunikáció és konfliktuskezelés: célja, hogy a képzésben résztvevők fejlesszék kommunikációs készségeiket és megismerjék a konfliktuskezelési technikákat.

A szerződött támogatás összege: 30.420.000 Ft

A képzések részletes bemutatása:
– Személyi kompetenciafejlesztés: a résztvevők többek között fejlesszék személyiségük működését, kommunikációjukat, etikus magatartásukat.

– Kommunikáció és konfliktuskezelés: a képzésben résztvevők fejlesszék a verbális és
nonverbális kommunikációt, egy- és kétirányú kommunikációt, empátiájukat, aktív hallgatási képességüket, elsajátítsák a kérdezéstechnikát, nyílt és zárt kérdéseket, szerepeléstechnikát, a konfliktuskezelési stílusokat, módszereket.

A képzések tervezett befejezési dátuma: 2022.06.20.